توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس حمیدرضا فرشچی

تاریخ دوره
دوشنبه – 28 تیر 1400 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 29 تیر 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه – 29 تیر 1400 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید