توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
شنبه – ۰۵ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۰۶ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰

استاد
جناب آقای مهندس مهران قنبری مطلق

تاریخ امتحان
یکشنبه – ۰۶ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۲۰

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید