توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
چهارشنبه – 14 آبان 99 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 15 آبان 99 -ساعت 14:30 و جمعه – 16 آبان 99 – ساعت 8 صبح

تاریخ امتحان
جمعه – 16 آبان 99 – ساعت 20

پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
محاسبات

استاد
جناب آقای دکتر سید مهدی زهرایی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید