توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو
رشته
عمران
صلاحیت
محاسبات
تاریخ دوره
شنبه – 12 مهر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 13 مهر 99 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 14 مهر 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
سه شنبه – 15 مهر 99 – ساعت 18
استاد
جناب آقای مهندس سید مجیدرضا صهری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید