توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

تاریخ امتحان
یکشنبه – 14 آذر 1400 – ساعت 20

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 13 آذر 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 14 آذر 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس بهبود مرتضوی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید