توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
محاسبات

تاریخ دوره
چهارشنبه – 20 اسفند 99 -ساعت 14:30 , پنجشنبه – 21 اسفند 99 – ساعت 14:30 – جمعه -22 اسفند 99 – ساعت 8:30 صبح

استاد
محمدمهدی امیری

تاریخ امتحان
جمعه – 22 اسفند 99 – ساعت 16

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید