توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
چهارشنبه – 30 مهر 99 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 1 آبان 99 – ساعت 14:30 و جمعه 2 آبان 99 -ساعت 8 صبح

تاریخ امتحان
جمعه – 2 آبان 99 – ساعت 20

پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
محاسبات

استاد
جناب آقای دکتر کوروش غفاری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید