توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – 02 بهمن 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 03 بهمن 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 03 بهمن 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر مهدی بیات مختاری

پایه
سه به دو

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید