توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
سه شنبه – 28 دیماه 1400 ساعت 14:30 , چهارشنبه – 29 دیماه 1400 ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهارشنبه – 29 دیماه 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر مهدی بیات مختاری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید