توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک
رشته
برق
صلاحیت
طراحی یا نظارت
تاریخ دوره
سه شنبه – ۹ دی ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ امتحان
چهارشنبه – ۱۰ دی ۹۹ – ساعت ۲۰
استاد
جناب آقای مهندس مهدی بیات مختاری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید