توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

صلاحیت
اجرا

رشته
عمران, معماری

استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان

تاریخ دوره
سه شنبه – 01 تیر 1400 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 02 تیر 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهارشنبه – 02 تیر 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید