توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

صلاحیت
اجرا

رشته
عمران, معماری

استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان

تاریخ دوره
چهارشنبه – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰- ساعت ۱۴:۳۰ و پنجشنبه – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 09 اردیبهشت  1400 – ساعت 21

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید