توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

صلاحیت
اجرا

رشته
عمران, معماری

استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان

تاریخ دوره
شنبه – ۰۹ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۱۰ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ امتحان
یکشنبه – ۱۰ اسفند ۹۹ – ساعت ۲۰

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید