توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 27 دی ماه 99 – ساعت 14:30 ویک شنبه – 28 دی ماه 99 – ساعت 14:30

استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان

تاریخ امتحان
یک شنبه – 28 دی ماه 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید