توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه – 11 آذر 99 – ساعت 14:30 و چهار شنبه – 12 آذر 99 – ساعت 14:30

استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان

تاریخ امتحان
چهارشنبه – 12 آذر 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید