توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
تاریخ دوره
شنبه – 1 شهریور 99 – ساعت 14:30 و 1 شنبه – 2 شهریور 99 – ساعت 14:30 و 2 شنبه – 3 شهریور 99 – ساعت 14:30
استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان
تاریخ امتحان
دوشنبه – 3 شهریور 99 – ساعت20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید