توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

صلاحیت
اجرا

رشته
عمران, معماری

استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان

تاریخ دوره
پنجشنبه – 04 آذرماه 1400 – ساعت 14:30 , جمعه – 05 آذرماه 1400 – ساعت 8:30 صبح

تاریخ امتحان
جمعه – 05 آذرماه 1400 – ساعت 16:30

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید