توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

صلاحیت
اجرا

رشته
عمران, معماری

 

تاریخ دوره
شنبه 24 دی 1401 ساعت 14:30- یک شنبه 25دی 1401 ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس حسین کاشی ها

 

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید