توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
چهارشنبه – 27 بهمن 1400 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 28 بهمن 1400 – ساعت 14:30 و جمعه – 29 بهمن 1400 – ساعت 08:30 صبح

تاریخ امتحان
جمعه – 29 بهمن 1400 – ساعت16:30

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید