توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 09 بهمن ماه 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 10 بهمن ماه 1400 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 11 بهمن ماه 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دوشنبه – 11 بهمن ماه 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید