توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه – 11 آبان 1400 – ساعت 14:30 و چهار شنبه – 12 آبان 1400 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 13 آبان 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 13 آبان 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس بهرام مردانی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید