توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
چهارشنبه – 21 مهر ماه 1400 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 22 مهر ماه 1400 – ساعت 14:30 و جمعه – 23 مهر ماه 1400 – ساعت08:30 صبح

تاریخ امتحان
جمعه – 23 مهر ماه 1400 – ساعت16:30

استاد
جناب آقای مهندس بهرام مردانی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید