توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 02 مرداد 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 03 مرداد 1400 – ساعت 14:30 و دو شنبه – 04 مرداد 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دو شنبه – 04 مرداد 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید