توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
چهارشتبه – 19 خراد 1400 – ساعت 14:30 و پنج شتبه – 20 خراد 1400 – ساعت 14:30 و جمعه – 21 خراد 1400 – ساعت 8:30 صبح

تاریخ امتحان
جمعه – 21 خراد 1400 – ساعت 16

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید