توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 18 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 ویک شنبه – 19 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 20 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دوشنبه – 20 اردیبهشت 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس بهرام مردانی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید