توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
جمعه – 22 اسفند 99 – ساعت 8:30 صبح – شنبه 23 اسفند 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه 24 اسفند 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 24 اسفند 99 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید