توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 25 بهمن 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 26 بهمن 99 – ساعت 14:30 و دوشنبه -27 بهمن 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دوشنبه -27 بهمن 99 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید