توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک, سه به دو
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
تاریخ دوره
3 شنبه – 4 شهریور 99 – ساعت 14:30 و 4 شنبه – 5 شهریور 99 – ساعت 14:30 و 5 شنبه – 6 شهریور 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
پنج شنبه – 6 شهریور 99 – ساعت 20
استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید