توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره

جمعه8  اردیهشت 1402ساعت14:30-شنبه 9 اردیهشت1402 ساعت14:30- یکشنبه10 اردیهشت 1402ساعت14:30

استاد
جناب آقای مهندس بهرام مردانی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید