توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک
رشته
عمران
صلاحیت
طراحی یا نظارت
تاریخ دوره
یکشنبه – 22 تیر 99 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 23 تیر 99 ساعت 14:30
تاریخ امتحان
دوشنبه – 23 تیر 99 – ساعت 20
استاد
جناب آقای مهندس عطا نیک الهام

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید