توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
پنجشنبه – 22 آبان 99 – ساعت 14:30 و جمعه – 23 آبان 99 – ساعت 8 صبح

تاریخ امتحان
جمعه – 23 آبان 99 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس عطا نیک الهام

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید