توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
دوشنبه – 06 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 07 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه – 07 اردیبهشت 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس عطا نیک الهام

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید