توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 19 اسفند 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس عطا نیک الهام

تاریخ دوره
چهارشنبه – 18 اسفند 1400 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 19 اسفند 1400 – ساعت 14:30

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید