توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
سه شنبه – 21 دیماه 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس عطا نیک الهام

تاریخ دوره
دوشنبه – 20 دیماه 1400 – ساعت14:30 و سه شنبه – 21 دیماه 1400 – ساعت14:30

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید