توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – 27 آذر 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 28 آذر 1400 – ساعت 14:30

پایه
دو به یک

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

تاریخ امتحان
یکشنبه – 28 آذر 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید