توضیحات تکمیلی

تاریخ دوره
چهارشنبه – ۱۰ دی ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و جمعه – ۱۲ دی ۹۹ – ساعت ۱۴:۰۰
پایه
دو به یک
رشته
مکانیک
صلاحیت
طراحی یا نظارت
استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی
تاریخ امتحان
جمعه-۱۲ دی ۹۹ – ساعت ۲۰

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید