توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
جمعه – 11 مهر 99 – ساعت 8 صبح و شنبه – 12 مهر 99 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

تاریخ امتحان
شنبه – 12 مهر 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید