توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
شنبه – 27 شهریور 1400 – ساعت 14:30 و یک شنبه – 28 شهریور 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ امتحان
یکشنبه – 28 شهریور 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید