توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
سه شنبه – 15 تیر1400 ساعت 14:30 , چهارشنبه 16 تیر 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ امتحان
جهارشنبه – 16تیر1400 -ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید