توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
شنبه – 04 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 ویکشنبه – 05 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر محمود میناوندچال

تاریخ امتحان
یکشنبه – 05 اردیبهشت 1400 – ساعت 21

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید