توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
پنجشنبه – 23 دیماه 1400 – ساعت 14:30 , جمعه – 24 دیماه 1400 – ساعت 8:30 صبح

استاد
جناب آقای دکترمحمود میناوند چال

تاریخ امتحان
جمعه – 24 دیماه 1400 – ساعت 16:30

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید