توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
دوشنبه – 03 آبان 1400 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 04 آبان 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ امتحان
سه شنبه – 04 آبان 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید