توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک
رشته
عمران
صلاحیت
طراحی یا نظارت
تاریخ دوره
جمعه – 20 تیر 99 – ساعت 8 و شنبه – 21 تیر 99 ساعت 14:30
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
تاریخ امتحان
شنبه – 21 تیر 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید