توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک, سه به دو
رشته
شهرسازی
صلاحیت
طراحی یا نظارت
تاریخ دوره
شنبه – 28 تیر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 29 تیر 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
یکشنبه – 29 تیر 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید