توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
نقشه برداری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
چهارشنبه 17 خرداد 1402 ساعت 14:30– پنج شنبه 18 خرداد 1402 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر مجید عباسی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید