توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
نقشه برداری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
چهارشنبه 12 بهمن 1401 ساعت 14:30– پنج شنبه 13 بهمن 1401 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر مجید عباسی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید