توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
چهار شنبه – 17 دی ماه – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 18 دی ماه – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 18 دی ماه – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس جمور

پایه
دو به یک

رشته
نقشه برداری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید