توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس امین نیک الهام

پایه
دو به یک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
چهارشنبه – 24 آذر 1400 – ساعت 14:30 و پنج شنبه- 25 آذر 1400 – ساعت 14:30

رشته
مکانیک

تاریخ امتحان
پنج شنبه- 25 آذر 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید