توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس امین نیک الهام

پایه
دو به یک

تاریخ دوره
پنجشنبه – 17 تیر 1400 – ساعت 14:30 , جمعه – 18 تیر 1400 – ساعت 8:30 صبح

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
جمعه – 18 تیر 1400 – ساعت 16

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید