توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس امین نیک الهام

پایه
دو به یک

تاریخ دوره
شنبه – ۱۸ اردیبهشت – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۱۹ اردیبهشت – ساعت ۱۴:۳۰

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
یکشنبه – 19 اردیبهشت – ساعت 21

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید